Adam Andryszczyk

Artur Andrus

Andrzej Poniedzielski

Mirek Czyżykiewicz

Dom Muzyki

Monika Nicowska - Impresarnia

Sebastian L. Kudas

Paweł Kuźmicki

Przemysław Piwkowski

Kraina Łagodności

Muzyczna Owczarnia

Teatr Polski w Szczecinie